Andrea Horgásztanya Szigetbecse

Házirend

A horgásztanyán csak azok a vendégek tartózkodhatnak, akik a házirendben leírtakat magukra és hozzátartozóikra nézve kötelezően elfogadják és betartják!

A vendégek kötelesek a ház, a berendezés és a kiegészítő felszerelések állapotára vigyázni.
A szándékos vagy gondatlan károkozásból adódó károkat a tulajdonosok megfizettetik a károkozóval.
A vendégek vagyontárgyaiért a szállásadó felelősséget nem vállal!
Tisztelettel megkérjük dohányzó Vendégeinket, hogy a tisztaság fenntartása érdekében az udvaron, és a nyaraló területén a csikkeket ne szórják el, hanem azokat összegyűjtve a kihelyezett hamutartókba helyezzék.
Az épületben dohányozni, valamint füstölőt használni TILOS!
Tüzet rakni a kijelölt tűzrakó helyen lehet a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartásával! (Tűz mellett oltóanyag elhelyezése, gyúlékony anyagok tűz mellől eltávolítva.) Mielőtt otthagynák a tűzrakó helyet, kérjük győződjenek meg róla, hogy a tüzet valóban eloltották! A tüzifán és papíron kívül más anyagok (pl. műanyag, gumi) égetése SZIGORÚAN TILOS!
A horgásztanyát a vendégek tisztán, kitakarítva veszik át, ottlétük alatt maguk kell ügyeljenek a tisztaságra, ehhez minden eszközt biztosítunk.
A háztartási szemét gyűjtése a konyhában található szemetesben lehetséges (konyhai szemetesbe való zsák a szekrényben található)
Ha ez megtelne az Önök itt tartózkodása alatt, kérjük, ürítsék ki azt a bejárati kapu mellett elhelyezett kukába, amelyet minden hétfő reggel szállítanak el! Kérjük kedves Vendégeinket, hogy a kukát vasárnap este a kapu elé helyezzék ki, az elszállítás biztosítása végett.
Eltávozáskor és éjszakára kérjük a kaput és az épület bejáratait kulcsra zárni!
A vendégek kötelesek a környék nyugalmát, csendjét megőrizni, tartózkodni az indokolatlan hangoskodástól (kiabálás, nagy hangerőjű zene, stb…) Ez fokozottan vonatkozik az este 22:00 óra és másnap reggel 08:00 óra közötti időszakokra.
A házban éjszaka (22:00 óra és 08:00 óra között) csak annyi vendég tartózkodhat, ahány főről az adott éjszakai foglalás szól.
A szállásadó (vagy megbízottja) és az idegenforgalmi adó (IFA) ellenőr jogosult – előzetes bejelentés nélkül – ellenőrizni, hogy a szálláshelyen a foglaláskor megjelölt létszámban és a házirend szerint tartózkodnak-e a vendégek. Az ellenőrzés nem járhat a vendég zaklatásával és az ellenőrzés során a vendég személyiségi jogai tiszteletben tartásával kell eljárni.
Ha a befogadóképességénél több vendég tartózkodik a horgásztanyán, fenntartjuk a jogot arra, hogy azonnali hatállyal megkérjük a plusz vendéget/vendégeket az apartman elhagyására!
A vendégek csak a házhoz tartozó saját stéget használhatják.
A szomszédos stégre akkor sem mehetnek fel, ha a tulajdonos nem tartózkodik ott.
A házhoz tartozó csónak a kötelező felszerelésekkel el van látva.
A csónakot egyszerre csak maximum két vendég használhatja.
A vendégek a csónakot csak saját felelősségre használhatják, a szükséges biztonsági előírások betartásával és a szükséges és biztosított biztonsági eszközök (mentőmellény) használatával.

A környék csendes és főleg az ott élők lakják. Többek között ezért is a vendégeknek a ház házirendjét be kell tartaniuk, különös tekintettel – a reggeli, kora délutáni, esti, illetve az éjszakai órákra vonatkozóan – a békés egymás mellett élés és a csendrendelet szabályaira.

A házirendben foglaltak súlyos (vagy sorozatos) megsértése esetén a tulajdonosok azonnali kiköltözésre szólíthatják fel a vendégeket.